Thanh toán

– Chuyển tiền vào tài khoản như bên dưới, ghi rõ nội dung cần đăng ký hoặc gia hạn để tránh nhầm lẫn với các khách hàng khác
– Gởi ủy nhiệm chi hoặc chứng từ giao dịch thành công qua email : info@kynguyenso.vn
– Thông tin chuyển khoản:
Tên tài khoản: Công ty TNHH Kỷ Nguyên Số
Số tài khoản : 0041000752447
Tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – CN Đà Nẵng