Tên miền

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ DOMAIN

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VN
Tên miền VN Năm đầu tiên Năm thứ 2 trở đi
.vn 550,000 460,000
.com.vn 450,000 360,000
.net.vn 450,000 360,000
.biz.vn 450,000 360,000
.org.vn 470,000 260,000
.gov.vn 470,000 260,000
.edu.vn 270,000 260,000
.pro.vn 270,000 260,000
.info.vn 270,000 260,000
.int.vn 470,000 260,000
.ac.vn 470,000 260,000
.health.vn 270,000 260,000
.name.vn 80,000 52,000
Tên miền địa giới hành chính (hanoi.vn, danang.vn, haiphong.vn….) 470,000 260,000
BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ
Tên miền quốc tế Năm đầu tiên Năm thứ 2 trở đi
.com 400,000 400,000
.asia 400,000 400,000
.net 400,000 400,000
.org 400,000 400,000
.info 619,000 619,000
.top 249,000 249,000
.us 249,000 249,000
.vip 407,000 407,000
.biz 509,000 509,000
.me 680,000 680,000
.city 575,000 575,000
.cafe 949,000 949,000

* Ghi chú :
– Giá chưa bao gồm VAT
– Khi hết thời hạn duy trì tên miền sẽ bị tạm ngưng không sử dụng được. Sau 20 ngày kể từ ngày hết hạn nếu không đóng phí duy trì tên miền sẽ bị hủy.
– Báo giá này sẽ được điều chỉnh theo từng thời điểm.