Tên miền

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ DOMAIN

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VN
Tên miền VN Năm đầu tiên Năm thứ 2 trở đi
.vn 550,000 460,000
.com.vn 450,000 360,000
.net.vn 450,000 360,000
.biz.vn 450,000 360,000
.org.vn 470,000 260,000
.gov.vn 470,000 260,000
.edu.vn 270,000 260,000
.pro.vn 270,000 260,000
.info.vn 270,000 260,000
.int.vn 470,000 260,000
.ac.vn 470,000 260,000
.health.vn 270,000 260,000
.name.vn 80,000 52,000
Tên miền địa giới hành chính (hanoi.vn, danang.vn, haiphong.vn….) 470,000 260,000
BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ
Tên miền quốc tế Năm đầu tiên Năm thứ 2 trở đi
.com 340,000 340,000
.asia 340,000 340,000
.net 340,000 340,000
.org 340,000 340,000
.info 459,000 459,000
.top 249,000 249,000
.us 249,000 249,000
.vip 373,000 373,000
.biz 435,000 435,000
.me 640,000 640,000
.city 443,000 443,000
.cafe 680,000 680,000

* Ghi chú :
– Giá chưa bao gồm VAT
– Khi hết thời hạn duy trì tên miền sẽ bị tạm ngưng không sử dụng được. Sau 20 ngày kể từ ngày hết hạn nếu không đóng phí duy trì tên miền sẽ bị hủy.
– Báo giá này sẽ được điều chỉnh theo từng thời điểm.